VesnaS Favicon

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNO

​Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta www.vesnas.si, ki ga upravlja podjetje VesnaS, Vesna Simonič s.p. (v nadaljevanju VesnaS).

Splošni pogoji poslovanja VesnaS veljajo za vse storitve, dogodke in izdelke, med katere sodi tudi vsakršni kontakt, ki ga izvaja VesnaS. V primeru, da so pogoji drugačni od splošnih pogojev, je le-to navedeno ob sami storitvi, dogodku ali izdelku.

Ti splošni pogoji urejajo postopek prijave, izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oziroma vračil.

Vsaka oseba, ki se prijavi na storitev, dogodek ali kupi izdelek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje in politiko varovanja osebnih podatkov, da jih v celoti razume in z njimi soglaša.

VesnaS v nobenem primeru  ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah tega spletnega mesta  ter informacijah, pridobljenih na posameznih dogodkih ali storitvah.

VesnaS si pridržuje pravico o posodabljanju splošnih pogojev brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnega mesta www.vesnas.si. V času prijave na posamezno storitev ali dogodek veljajo splošni pogoji, ki so bili v tem času objavljeni na spletnem mestu www.vesnas.si.

 

AVTORSKE VSEBINE

Vse informacije, grafika in programski elementi so avtorsko delo VesnaS, razen, če ni navedeno drugače.  Vse pravice so pridržane.

Obiskovalec, uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite in nekomercialne namene.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali pošiljanje gradiv, pridobljenih na spletnem mestu, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja, ni dovoljeno.  Avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Obiskovalec, uporabnik se zavezuje, da informacij, pridobljenih na spletnem mestu ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletnim mestom oziroma upravljavcem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja upravljavca.

VesnaS ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za napake na spletnem mestu, ne jamči za delovanje spletnega mesta.

 

POGOJI ZA UDELEŽBO NA DOGODKIH ALI STORITVAH

Splošni pogoji veljajo za vse dogodke in storitve, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek ali storitev drugače navedeno v pogojih nakupa. V tem primeru veljajo pogoji nakupa.

Prijava in plačilo dogodkov ali storitev

Prijavo na dogodek ali storitev izvedete z izpolnitvijo prijavnice na spletnem mestu www.vesnas.si.  Ob prijavi morajo biti navedeni vsi kontaktni podatki, na podlagi katerih dobimo informacijo o naročniku in prijavljenih ter podatke za izstavitev računa. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vplivajo na izvršitev naročila, nemudoma sporočite spremembo. VesnaS si pridržuje pravico sprožiti uradne postopke izterjave, če obveznosti ne bodo poravnane do roka zapadlosti.

Prijave na dogodke ali storitve sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest.

 

PLAČILO

Investicija za udeležbo na dogodkih ali storitvah je dokončna in ni vračljiva. VesnaS ponudi informacije, tehnike, orodja in podporo; v kolikšni meri pa boste to integrirali v svoje življenje, je izključno vaša odgovornost.

Cena posamezne storitve, paketa je navedena v ceniku in/ali ob opisu posamezne storitve, paketa, kjer so navedeni tudi pogoji in možnosti plačila.

Kadar je plačilo pogoj za udeležbo, obvezno na dogodek ali storitev s seboj prinesite potrdilo o plačilu.

Če ni drugače navedeno v pogojih nakupa, kotizacijo ali investicijo nakažite na poslovni račun št. SI56 0297 9026 3537 957, odprt pri NLB d.d. Ljubljana. Za sklic navedite davčno številko plačnika. Zaželeno je, da na vesnas@vesnas.si pošljete obvestilo o nakazilu.

 

IZDELKI

Ob naročilu izdelka se kupec zaveže poravnati kupnino izdelka. Za naročilo po pošti kupec nosi tudi stroške poštnine (4,5€).

 

Odstop od nakupa (pogodbe) in vračilo izdelka

Odstop od nakupa (pogodbe) je možen v roku 14 dni od prejema izdelka, in sicer tako, da odstop od nakupa (pogodbe) pisno sporočite na vesna@vesnas.si.

V primeru odstopa od nakupa (pogodbe) ste dolžni nositi vse stroške, ki nastanejo pri vrnitvi izdelka.

Da je izdelek pravočasno vrnjen, se šteje 14-dnevni rok za vračilo, od prejema izdelka.

Vrnjen izdelek mora biti nepoškodovan.

Če od nakupa (pogodbe) odstopite v skladu z zgoraj navedenimi določili in je izdelek nepoškodovan, vam v roku 14 dni po prejemu vrnjenega izdelka, vrnemo kupnino izdelka, in sicer na vaš bančni račun, ki ste ga navedli ob odstopu od nakupa (pogodbe).

 

ODJAVA UDELEŽBE

V primeru, da se ne morete udeležiti storitve ob dogovorjenem terminu, nam to čim prej sporočite, da se lahko dogovorimo za nov termin. S tem tudi pripomorete k organizaciji in delovanju VesnaS.

V primeru, da se ne morete udeležiti dogodka, na katerega ste prijavljeni, nam to čim prej sporočite, da lahko zapolnimo vaše mesto.

V primeru, da se ne morete udeležiti dogodka, ki ste ga že plačali, nam to čim prej sporočite, da se dogovorimo o nadaljnjem sodelovanju:

Lahko si najdete zamenjavo oz. se namesto vas udeleži nekdo drug, s katerim se nato dogovorita o izmenjavi plačila.

Lahko vam izdamo dobropis, ki ga uporabite ob naslednjem terminu dogodka ali za kateri drugi dogodek ali storitev.

Če se od dogodka, ki ste ga že plačali, odjavite na vesnas@vesnas.si vsaj 2 dni pred datumom izvedbe dogodka, vam lahko poleg zgoraj navedenih možnosti (zamenjava, dobropis) v zakonskem roku vrnemo plačan znesek. V primeru kasnejše odjave pa obdržimo/terjamo celoten znesek plačila.

 

UPRAVIČENOST ODPOVEDI UDELEŽBE

V primeru odpovedi udeležbe na dan dogodka, vam znesek vrnemo ob predložitvi verodostojnega dokazila o nezmožnosti udeležbe (npr. zdravstveni razlogi), pri čemer si pridržujemo pravico do lastne presoje o upravičenosti.

 

ODPOVED DOGODKA

V primeru nezadostnega števila prijav ali kakšnega drugega tehtnega razloga (npr. zdravstveni razlogi) si VesnaS pridržuje pravico do odpovedi brez obrazložitve. Če ni razpisan nov termin dogodka ali če nov termin prijavljenim ne ustreza, se vse plačane kotizacije vrnejo prijaviteljem. V primeru, da je udeleženec že plačal celoten znesek, mu VesnaS povrne plačano.